Za putovanje u Grčku, potrebno je da pasoš važi još 3 meseca nakon povratka sa putovanja.

Za putovanje u Tursku, potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

*Navedena pravila ne definiše agencija Uno Travel – podložna su promenama i svaki putnik je sam odgovoran da sa Ambasadom zemlje u koju putuje, proveri pravila koja se odnose na period važenja pasoša, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama.